Москва

27.01.2024 Федерация РФОС

28.01.2024 Федерация РФОС

08.06.2024 Клуб РКФ (Россия 2024-1)

09.06.2024 Клуб РКФ (Россия 2024-2)

16.11.2024 Клуб РКФ (Евразия 2024-1)

17.11.2024 Клуб РКФ (Евразия 2024-2)